Müşteri Hizmetleri: 0212 551 73 58 - 0533 467 59 78 - 0532 698 41 38

Hükümler

           3-Devir eden satıcı yukarıdaki sözleşme ve içeriği belirtilen devremülk konu daireyi belirtilen bedel ile devir alan alıcıya satmayı kabul ve taahhüt eder.

           4-Satış bedeli yukarıda belirtildiği gibi alıcı tarafından satıcı vekiline ödenecektir.

           5-Satıma konu devremülk sözleşmesi tarihi itibari ile satıcı tarafından alıcıya ayıpsız ve aşyalı olarak teslim edilecektir. Alıcı devremülke konu daireye T.C kat mülkiyeti kanunlarının kendisine sağladığı haklardan yararlanacaktır yani fiilen kullanabilecek ve istediği gibi kiraya verebilecek ve dilediği tasarrufta bulunabilecektir.

           6-Satıma konu devre mülk’ün tapusu çıkartılıp alıcıya teslim edilecektir. İş bu sözleşmeye konu gayrimenkulün ilgili tapu dairesinde tapu devir yapılıp alıcı adına devremülk tapusu çıkarıldıktan sonra alıcının sözleşmeyi iptal etme hakkı veya akitten cayması halinde sözleşme toplam bedelinin 2 katını cezai şart olarak ödemeyi kabul eder bu halde sözleşme bono hükmündedir.

           7-Daire teslim edilinceye kadar kalan tüm aidat borçları devir eden satıcıya ait olacaktır. Dairenin tesliminden sonraki dönemlere ait borçları alıcıya ait olacaktır.

          8-Dairenin kullanım hakları ile ilgili hakları bu sözleşme ile alıcıya devir edilmiş olmaktadır. Tapu işlemlerinin tamamlanabilmesi ve alıcının kendisi adına tapu çıkartılması için satıcı vekiline vekaletname vermek zorundadır. Aksi taktirde tapu işlemlerinin yapılması güçleşecek tapusunun çıkması zaman alacaktır. Tapu teslim edilme tarihi alıcı ve satıcının vekaletnamelerinin verilmesinde 15 iş günü içerisinde olacaktır.

          9-Alıcı ödemesini zamanında yapmadığı taktirde satıcı veya satıcı vekili öncelikle muacceliyet uyarısında bulunacaktır. Alıcı buna rağmen ödemede bulunmazsa vadesi gelmemiş ödemelerin tamamı muacceliyet kesbedecektir. Alıcı bu bedeli derhal ödemediği taktirde gelecek ay %3 akti temerrüt çıkacak olan mahkeme masraflarını ödeyecektir.

          10-Bu sözleşmeden doğacak ihtilaflara bakmaya Bakırköy mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir. İş bu sözleşme iki sahife 11 madde olarak taraflarca okunup muhtevasında mutabık kalınarak imza altına alınmıştır.

          11-İş bu sözleşme tarafların huzurunda okunmuş taraflar sözleşme içeriğini anlamışlar ve kabul beyanlarını imzaları ile tasdik etmişlerdir

                                     SATICI                                                                                  DEVİR ALAN